• Výskyt onemocnění Covid 19 v MŠ

    Vážení rodiče, zákonní zástupci, informujeme Vás o výskytu onemocnění Covid 19 ve třídách 1.J Berušky a ve třídě 1.B Ježci. V karanténě jsou děti ze třídy 1.J, které byly přítomné v MŠ 19. – 21.1. a děti ze třídy 1.B, které byly přítomné v MŠ 21.1. . Karanténa trvá vždy 5 dní od posledního kontaktu s nakaženým. Sledujte zdravotní stav svých dětí a v případě výskytu příznaků zůstaňte doma a zvažte preventivní testování Vašeho dítěte, řiďte se dle všeobecně platných pokynů MZČR. Pro ostatní děti bude zajištěn provoz ve zbylých třídách dle aktuální situace v MŠ.

Naše mateřská škola

Mateřská škola je moderní zřízení pavilonového typu. Budovu školy obklopuje dominanta celého objektu, čímž se stala pestrá, členitá a podnětná školní zahrada vybavená rozmanitými akátovými herními prvky, s rozsáhlými prostory pro volnou hru dětí, pískoviště a užitkovou zahrádku, která se neobejde bez malých zahradníků. Dalším skvostem zahrady je přírodní jezírko, které tvoří celkovou atmosféru ryzí přírody v centru městské části. Mateřská škola je s přírodou úzce spojena a vychází z ní i celá myšlenka Školního vzdělávacího programu, která nese název „Tajemství stromu“, jehož tajemství a síla se ukrývá v pevných kořenech symbolizující rodinu, přírodu a školu fungující ve vzájemné interakci.

Mateřská škola nabízí dětem příjemné a bezpečné prostředí, v němž se budou cítit útulně a naleznou cestu k tomu, proč se do své třídy každý den těšit.

Jsme druhým domovem Vašich dětí.

Naše mateřská škola

NAŠE AKTIVITY

NAŠE NEJLEPŠÍ SLUŽBY PRO VAŠE DĚTI

feat-icon

Keramická dílna

Zahrnuto v rámci vzdělávacích činností mateřské školy pod vedením Mgr. Jany Duškové.

feat-icon

Předplavecká výuka

Kurzy plavání se konají celoročně za spolupráce s bazénem Lochotín

feat-icon

Kurz bruslení

Kurzy plavání se konají celoročně za spolupráce s HC Meteor Třemošná

feat-icon

Anglický jazyk

Zájmová činnost pro děti ve věku 5-7 let pod vedením lektorky Edity Fikrle.

feat-icon

Logopedická prevence

Celoročně v rámci MŠ zajištěna logopedická depistáž

24

ZAMĚSTNANCI

162

Kapacita MŠ

6

TŘÍDY

2

Zájmové aktivity

Naše třídy

Veverky
Věková sk.

5-7

Kapacita

24

Berušky
Věková sk.

2-4

Kapacita

26

Zajíci
Věková sk.

5-7

Kapacita

26

Ježci
Věková sk.

3-4

Kapacita

26

Myšky
Věková sk.

5-7

Kapacita

24

Ovečky
Věková sk.

3-4

Kapacita

26