Berušky

Třídní vzdělávací plán se nazývá Beruška v korunách stromů. 

Průvodcem na cestě ekologickou výchovou je Beruška, která bydlí v koruně stromů a ukazuje svět kolem nás. Provází nás všemi integrovanými bloky, od podzimu do léta. Snadná dostupnost přírody umožňuje dětem pravidelné procházky nejen do lesa, ale i do nejbližšího okolí. Děti se tak seznamují se svým okolím, s přírodními materiály, orientací ve venkovním prostoru, s volně žijícími živočichy, rostlinami, stromy.,..

Třída Berušek se nachází na pavilonu J a je svým vybavením určena pro děti od dvou do čtyř let.

Třídní učitelky:
Karla Opatrná
Bc. Tereza Fejková
Chůva: Iveta Baránková

Třídní telefon:
+420 720 653 472

 


AKTUALITY TŘÍDY:

  • 28.6.2022 budeme mít v dopoledních hodinách akci  Cukrárnu. Dobrovolné příspěvky (minimálně 40Kč) vkládejte do krabičky u sešitu v šatně. Děkujeme 🙂

 

Věková skupina : 2-4
Kapacita třídy : 26
Provozní doba : 06:00 - 15:30