Veverky

Třída Veverek je v letošním roce třídou smíšenou, s převahou předškolních dětí, která se specializuje na organizaci vzdělávání založené na principech vzdělávacího programu Začít spolu. Třída je členitě rozdělena do vzdělávacích koutků, tzv. center aktivit, v nichž probíhá řízené vzdělávání nebo spontánní hra dětí. Ve větší míře zařazujeme výtvarnou tvorbu, zpěv a hudebně-pohybové hry. Třída má vlastní jídelnu a hernu využívanou zejména ke sportovním aktivitám dětí a nachází se s v prvním podlaží pavilonu J.

Třídní učitelky:
Mgr. Kristýna Bílková, Bc. Nikola Kasíková
Bc. Martina Pelikánová
Asistent pedagoga: Olga Nemesh

Třídní telefon:
+420 720 653 410

 


AKTUALITY TŘÍDY:

Zájmové kroužky – pro přihlášené:

MZťátka – taneční průprava – každé pondělí 14:15 – 15:00 ve třídě Veverek

Anglický jazyk – každý čtvrtek 14:00 – 14:45 ve třídě Zajíců

 

Plánované akce:

2. 12. 2022 – Divadlo Kolem – „Čertovská“ – 70,- Kč

8. 12. 2022 – Centrum robotiky – Vzdělávací program pro MŠ

12. 12. 2022 – Divadlo Nána – „Hvězdička“ – 70,- Kč

19. 12. 2022 – L-klub – Pohádka o Vánocích – 55,- Kč

21. 12. 2022 – Vánoční posezení u Veverek v 16 hodin

 

Kurz plavání:

Každé úterý pro všechny v termínech 15. 11. 2022 – 24. 1. 2023

 


 

Věková skupina : 5-7
Kapacita třídy : 22
Provozní doba : 07:00 - 16:00