Veverky

Třída Veverek je v letošním roce třídou smíšenou, s převahou předškolních dětí, která se specializuje na organizaci vzdělávání založené na principech vzdělávacího programu Začít spolu. Třída je členitě rozdělena do vzdělávacích koutků, tzv. center aktivit, v nichž probíhá řízené vzdělávání nebo spontánní hra dětí. Ve větší míře zařazujeme výtvarnou tvorbu, zpěv a hudebně-pohybové hry. Třída má vlastní jídelnu a hernu využívanou zejména ke sportovním aktivitám dětí a nachází se s v prvním podlaží pavilonu J.

Třídní učitelky:
Mgr. Kristýna Bílková, Bc. Nikola Kasíková
Bc. Martina Čaščevojová
Asistent pedagoga: Olga Nemesh

Třídní telefon:
+420 720 653 410

 


AKTUALITY TŘÍDY:

Zájmové kroužky – pro přihlášené:

Anglický jazyk – každý čtvrtek 14:00 – 14:45 ve třídě Zajíců

 

Plánované akce:

31. 5. 2023  v 16 hodin – Běh pro čtyři nožičky kolem naší školičky

1. 6. 2023 – divadlo KOLEM – „Jeníček a Mařenka na útěku z domova“ – 70,- Kč

2. 6. 2023 – Den dětí na Sofronce

5. 6. 2023 – Návštěva tělocvičny v 1. ZŠ

7. 6. 2023 – ukázka Florbalu v MŠ

9. 6. 2023 – školní výlet – prohlídka zámku Nebílovy s divadelním představením „V jednom lese, v jednom domku“ – 160,- Kč, cena dopravy bude upřesněna

21. 6. 2023 v 16 hodin – Společné setkání na závěr školního roku, rozloučení s předškoláky

27. 6. 2023 – Cukrárna – akce v MŠ

 

 


 

Věková skupina : 5-7
Kapacita třídy : 22
Provozní doba : 07:00 - 16:00