Veverky

Třída Veverek je v letošním roce třídou smíšenou, s převahou předškolních dětí, která se specializuje na organizaci vzdělávání založené na principech vzdělávacího programu Začít spolu. Třída je členitě rozdělena do vzdělávacích koutků, tzv. center aktivit, v nichž probíhá řízené vzdělávání nebo spontánní hra dětí. Ve větší míře zařazujeme zpěv a hudebně-pohybové hry. Třída má vlastní jídelnu a hernu využívanou zejména ke sportovním aktivitám dětí a nachází se s v prvním podlaží pavilonu J.

Třídní učitelky:
Mgr. Kristýna Bílková, Bc. Nikola Kasíková
Bc. Markéta Malíková
Asistent pedagoga: Iveta Součková

Třídní telefon:
+420 720 653 410

 


AKTUALITY TŘÍDY:

  • 27. května – Koncert ZUŠ
  • 31. května v 16 hodin – Běh pro čtyři nožičky kolem naší školičky
  • 1. června – Divadlo Kolem – O hloupém Honzovi
  • 1. června – Den dětí v MŠ
  • 3. června – Den dětí na Sofronce
  • 22. června v 16 hodin – Rozloučení s Veverkami
  • 28. června – Cukrárna

 

Věková skupina : 5-7
Kapacita třídy : 24
Provozní doba : 07:00 - 16:00