Ježci

Třídní vzdělávací plán se nazývá Kouzelné proměny ježka Bodlinky.
S Bodlinkou se budeme toulat, přirozenou cestou poznávat a pozorovat proměny v přírodě, zahradničit na zeleninových, bylinkových a květinových záhoncích, rozvíjet spolupráci a pocit sounáležitosti tak, abychom se ve třídě cítili spokojeně a bezpečně.

Třída Ježků se nachází v přízemí pavilonu B a je svým vybavením určena pro malé děti ve věku od tří do čtyř let.

 

Třídní učitelky:
Jana Svatoňová
Bc. Veronika Čížková

Třídní telefon:
+420 720 335 847

 


AKTUALITY TŘÍDY:

  • V pátek 24.6. půjdeme s dětmi na Sofronku (více informací na nástěnce v šatně).
  • V úterý 28.8. proběhne na naší terase Cukrárna u Bodlinky (více informací na nástěnce v šatně).

 

Věková skupina : 3-4
Kapacita třídy : 26
Provozní doba : 06:30 - 15:30