Platby

Školní program je aplikace vytvářející prostředí „elektronické peněženky“ Vašeho dítěte a je využívána rodiči k úhradám školného a kulturních akcí mateřské školy nebo mimořádných poplatků v průběhu školního roku (fotografování v MŠ, školy v přírodě, autobusová doprava…).

V případě nového nástupu dítěte do MŠ vyčkejte na vyzvání třídní učitelkou a registrujte sebe a své dítě ve Školním programu dle přiloženého návodu.


V mateřské škole není možné přijímat hotovost – děkujeme za pochopení.
◉ úhrada úplaty za předškolní vzdělávání probíhá bezhotovostním způsobem formou „elektronické peněženky“ v aplikaci Školního programu
◉ výše školného pro školní rok 2021/22 činí 687,- Kč (datum splatnosti je vždy k 10. dni v daném měsíci)
◉ školné je pravidelně strháváno ve Školním programu za období září – červen (období hlavních prázdnin je vždy hrazeno hotově v mateřské škole dle aktuálního provozu školy v daný školní rok
◉ školné je hrazeno ve prospěch účtu vedeného u Komerční banky: 115-6981240227/0100
◉ variabilní symbol: uvádějte číslo, které Vám bylo přiděleno Školním programem
◉ do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte
◉ stravné je hrazeno ve prospěch účtu vedeného u Komerční banky: 22837311/0100 (datum splatnosti je vždy k 10. dni v daném měsíci)
Úhrada úplaty za školní stravování probíhá bezhotovostním způsobem
a) bezhotovostně na určený účet – souhlasem k inkasu (číslo účtu přinesou rodiče/zákonní zástupci vedoucí školní jídelny)
b) bezhotovostně jednorázovou platbou na účet školní jídelny c) vklad na účet školní jídelny v Komerční bance – peníze mohou zákonní zástupci dítěte složit na přepážce v bance.
◉ při nástupu dítěte do MŠ uhradí zákonný zástupce jednorázovou zálohu ve výši 1500,- Kč.

Finanční norma:
40,- Kč – pro děti 3 – 6 let / den
45,- Kč pro děti 7 leté / den

Vedoucí ŠJ: Mgr. Jana Dušková

Platby

Veverky

Veverky

07:00 - 16:00

Třída Veverek je v letošním roce třídou smíšenou, s převahou předškolních dětí, která se specializuje na organizaci vzdělávání založené na principech vzdělávacího programu Začít spolu. Třída je členitě rozdělena do vzdělávacích koutků, tzv. center aktivit, v nichž probíhá řízené vzdělávání…

Berušky

Berušky

06:00 - 15:30

Třídní vzdělávací plán se nazývá Beruška v korunách stromů.  Průvodcem na cestě ekologickou výchovou je Beruška, která bydlí v koruně stromů a ukazuje svět kolem nás. Provází nás všemi integrovanými bloky, od podzimu do léta. Snadná dostupnost přírody umožňuje dětem…

Zajíci

Zajíci

07:00 - 16:00

Třída Zajíců je předškolní třídou určenou pro věkovou kategorii od pěti do sedmi let věku. Třída je součástí pavilonu B a nachází se v prvním podlaží budovy. Třída disponuje prostornou místností ke sportovním aktivitám dětí, hlavní hernou a jídelnou. Třída…

Ježci

Ježci

06:30 - 15:30

Třídní vzdělávací plán se nazývá Kouzelné proměny ježka Bodlinky. S Bodlinkou se budeme toulat, přirozenou cestou poznávat a pozorovat proměny v přírodě, zahradničit na zeleninových, bylinkových a květinových záhoncích, rozvíjet spolupráci a pocit sounáležitosti tak, abychom se ve třídě cítili…

Myšky

Myšky

06:30 - 15:30

Třída Myšek se zaměřuje na vzdělávání dětí ve věku od pěti do sedmi let, které se připravují na vstup do základní školy. Třída je součástí pavilonu A a nachází se v prvním podlaží. V této třídě je zajištěna i asistence…

Ovečky

Ovečky

07:00 - 16:30

Třída Oveček je určena ke vzdělávání dětí od tří do čtyř let a nachází se v přízemí pavilonu A. Třída se dělí na přední část, kde se nachází herna s jídelnou a zadní část, kde se nachází ložnice k odpolednímu…