Myšky

Třída Myšek se zaměřuje na vzdělávání dětí ve věku od pěti do sedmi let, které se připravují na vstup do základní školy. Třída je součástí pavilonu A a nachází se v prvním podlaží. V této třídě je zajištěna i asistence pedagoga dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Třída se člení na přední část herny a jídelny a zadní část určenou ke sportovním aktivitám a odpolednímu odpočinku dětí.

Naše třída se stará o bylinkovou zahrádku na školní zahradě. Zaměřujeme se na turistické a sportovní aktivity, enviromentální aktivity a hudebně pohybové činnosti.

Třídní učitelky:
Šárka Tomešová
Bc. Kateřina Vokurková
Asistent pedagoga: Petra Nádeníková

Třídní telefon:
+420 721 024 173

 


AKTUALITY TŘÍDY:

  • Přejeme všem dětem a jejich rodičům šťastné prožití svátků a úspěšné vkročení do roku 2022. K+Š+P

 

Věková skupina : 5-7
Kapacita třídy : 24
Provozní doba : 06:30 - 15:30