Platby

Školní program je aplikace vytvářející prostředí „elektronické peněženky“ Vašeho dítěte a je využívána rodiči k úhradám školného a kulturních akcí mateřské školy nebo mimořádných poplatků v průběhu školního roku (fotografování v MŠ, školy v přírodě, autobusová doprava…).

V případě nového nástupu dítěte do MŠ vyčkejte na vyzvání třídní učitelkou a registrujte sebe a své dítě ve Školním programu dle přiloženého návodu.


V mateřské škole není možné přijímat hotovost – děkujeme za pochopení.
◉ úhrada úplaty za předškolní vzdělávání probíhá bezhotovostním způsobem formou „elektronické peněženky“ v aplikaci Školního programu
◉ výše školného pro školní rok 2023/24 činí 897,- Kč (datum splatnosti je vždy k 10. dni v daném měsíci)
◉ školné je pravidelně strháváno ve Školním programu za období září – červen (období hlavních prázdnin je vždy hrazeno hotově v mateřské škole dle aktuálního provozu školy v daný školní rok
◉ školné je hrazeno ve prospěch účtu vedeného u Komerční banky: 115-6981240227/0100
◉ variabilní symbol: uvádějte číslo, které Vám bylo přiděleno Školním programem
◉ do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte
◉ stravné je hrazeno ve prospěch účtu vedeného u Komerční banky: 22837311/0100 (datum splatnosti je vždy k 10. dni v daném měsíci)
Úhrada úplaty za školní stravování probíhá bezhotovostním způsobem
a) bezhotovostně na určený účet – souhlasem k inkasu (číslo účtu přinesou rodiče/zákonní zástupci vedoucí školní jídelny)
b) bezhotovostně jednorázovou platbou na účet školní jídelny c) vklad na účet školní jídelny v Komerční bance – peníze mohou zákonní zástupci dítěte složit na přepážce v bance.
◉ při nástupu dítěte do MŠ uhradí zákonný zástupce jednorázovou zálohu ve výši 1500,- Kč.

Finanční norma:
45,- Kč – pro děti 3 – 6 let / den
50,- Kč pro děti 7 leté / den

Vedoucí ŠJ: Mgr. Jana Dušková