O škole

Typ mateřské školy: celodenní s pravidelným provozem
Provoz mateřské školy: 6.00 - 16.30 hod.
Kapacita mateřské školy: 162 dětí
Počet tříd: 6 tříd (Berušky, Ovečky, Ježci, Veverky, Myšky, Zajíci)
Počet školních budov: 3 provázané pavilony (J, A, B) určené k provozu předškolního vzdělávání a 1 hospodářský pavilon (H) k provozu školní kuchyně
Vizí 90. mateřské školy je předškolní výchova a vzdělávání s dotekem přírody a pocitem úspěchu ve školním i rodinném prostředí. Směřujeme k tomu, aby v každém z nás byla hluboce zakořeněna úcta k přírodě, k druhým i k sobě samému.
Ten, kdo žije v harmonii s přírodou, má dobrou náladu a vůči druhým projevuje uznání, váží si věcí, které potřebuje k životu a dovede za ně poděkovat. Takový způsob života bude jeho oslavou, neboť vyjadřuje štěstí.

◉ Šťastné a úspěšné dítě v mateřské škole i rodině,
◉ dítě, rodina a škola fungující ve vzájemné interakci s přírodou,
◉ škola jako vstřícné a otevřené místo dětem, rodičům i veřejnosti,
◉ předškolní vzdělávání v trendech současné doby.
Pedagogický personál
– veškerý pedagogický personál je odborně kvalifikovaný v oblasti předškolního vzdělávání

◉ Bc. Veronika Vomáčková – vedení mateřské školy, učitelka
◉ Mgr. Kristýna Bílková – učitelka
◉ Bc. Veronika Čížková – učitelka
◉ Eva Faltusová DiS. – učitelka
◉ Bc. Nikola Kasíková – učitelka
◉ Karla Denková – učitelka
◉ Šárka Tomešová – učitelka
◉ Martina Jirků - učitelka
◉ Jana Konopásková - učitelka
◉ Bc. Martina Čaščevojová - učitelka
◉ Věra Kordošová - učitelka
◉ Magdaléna Nyklová - učitelka
◉ Petra Nádeníková – asistentka pedagoga
◉ Bc. Olga Nemesh – asistentka pedagoga
◉ Iveta Baránková – asistentka pedagoga
◉ Lucie Brandtlová – asistentka pedagoga

Provozní personál
◉ Jindra Hrachovcová – školnice
◉ Petra Kieftová – uklízečka pav. B
◉ Petra Alexová – uklízečka pav. J
◉ Petra Šrámková – uklízečka pav. A

Personál školní kuchyně
◉ Mgr. Jana Dušková – vedoucí ŠJ
◉ Jana Forejtová – hlavní kuchařka
◉ Vendulka Čermáková – hlavní kuchařka
◉ Anna Vlčková – pomocná kuchařka
Cílem mateřské školy je probudit v dítěti aktivní zájem o poznávání a objevování světa kolem nás a vytvářet příležitosti k tomu, aby každá nová zkušenost byla doprovázena radostí ze vzdělávání a vedla k jeho úspěchu. Protože každý z nás chce být úspěšný.

Chceme podpořit touhu a odvahu dítěte předvést, co všechno umí, co dokáže a zvládne. Vedeme děti k základním kompetencím důležitých pro život a socializaci, s ohledem na jejich individualitu a rodinné zázemí. Napomáháme ke zdravému rozvoji a učení dětí, k osvojení si základů hodnot naší společnosti, k přirozenému a pozitivnímu vztahu k přírodě. Podporujeme to, aby se děti staly samostatnými osobnostmi schopnými se projevit a působit na své okolí.

Školní vzdělávací program je tvořen dle požadavků RVP PV s názvem „Tajemství stromu"

HLAVNÍ INTEGROVANÉ BLOKY V ŠVP

I. Příběh bludného kořenu
Jako každý kořínek v zemi hledá svou cestu, tak i my na začátku školního roku hledáme své místo ve třídě, v mateřské škole. Integrovaný blok se dotýká období adaptace na nové prostředí. Je to období, kdy můžeme trochu bloudit a ztrácet se ve svém okolí a možná i sami v sobě. Proto budou podtémata tohoto bloku směřovat od poznání sebe sama k poznávání druhých a svého okolí, aby na konci tohoto období měl každý své místo, nikdo nebloudil, případně věděl, na koho se obrátit s prosbou o pomoc, aby našel tu správnou cestu a měl šanci zažít úspěch. Síla společného přátelství prohlubuje zvědavost objevovat sebe i ostatní kolem nás a pomůže nám při zdolávání nesnází na cestě za poznáním.

II. Příběh kouzelného proutku
Kořeny jsou na svém místě a pevně v zemi, proto se již můžeme vydat na cestu za poznáním okolního světa, objevovat zákony přírody v podzimním období, které kolem nás čarují a mění svůj kabát. Jako mávnutím kouzelného proutku se příroda zbarvuje a připravuje se k zimnímu spánku. Křehký proutek by se proto měl ohlížet na své zdraví, bezpečí sebe i druhých a měl by vědět, že ohleduplnost přináší to nejsladší ovoce nejen v životě lidí, ale i v přírodě.

III. Příběh tajuplného větvení
Podobně jako proutek odolal veškerým nástrahám okolního prostředí, je silnější a začíná se větvit, tak i my se cítíme jistěji a víme, že nejsme sami a v tom se ukrývá naše síla. Ne vždy je ale větvení právě jednoduché. Občas nám jiná větvička zkříží naší cestu růstu. Proto je třeba hledat novou cestu, někdy měnit vlastní směr, aby koruna rostla rovnoměrně a nebránila v růstu žádné jiné větvičce. Integrovaný blok postihuje období, kdy bychom podle tradic a zvyků měli více myslet na druhé a pečovat o mezilidské vztahy, rozdávat radost druhým, ale i sobě. Vnímáme změny přírody a krásy zimní krajiny, prožíváme období dušiček, adventu, vánočních svátků a zimních radovánek.

IV. Příběh silného kmene
Aby byl strom silný, je zapotřebí, aby rozvětvenou korunu podepíral pevný kmen. Základem naší síly je pevné tělesné i duševní zdraví. V tomto bloku se budeme věnovat všemu, co nás dělá silnými a zdravými i tomu, co našemu zdraví škodí, nebo ho může ohrožovat. Budeme objevovat svět lidí a jejich odlišnosti, vysvětlíme si, že vnitřní pocit štěstí posilujeme dobrými skutky směrem k druhým i k sobě samým. Měli bychom se dozvědět, že pocit spokojenosti a štěstí je v naší lidské moci a že ho můžeme svým chováním ovlivnit.

V. Příběh zelené koruny
Na pevném kmeni a bohatě rozvětvené koruně začíná pučet a rašit nový život. Korunu zdobí lístky a květy, podobně jako nás zdobí naše ctnosti. Už jsme se mnohému naučili a víme, jak je důležité starat se o zdraví vlastní i druhých a neodmyslitelně i prostředí, ve kterém žijeme. K tomu je zapotřebí moudrost a mnoho vědomostí, které se dají vyčíst jak z listů knih, tak i z přírody.
Podobně jako na stromě se z květů stávají plody i v nás pomalu rostou plody naší celoroční práce. Objevili jsme sílu přátelství a moudrosti, o které si můžeme ještě chvilku vyprávět, než se zase rozloučíme.
Každý strom ukrývá svá tajemství a příběhy, které se odehrály v jeho koruně, kmeni, i v jeho stínu … nebo je dokonce stromu někdo blízký prozradil.

O škole

Mateřská škola je zařízení pavilónového typu umístěné ve vnitrobloku sídliště Bolevce města Plzně a její historie sahá až do roku 1982, v němž byla mateřská škola otevřena pro účely poskytování předškolního vzdělávání. Součástí tehdejší mateřské školy byly jesle a křesťanská třída. V roce 2008 prošla mateřská škola rozsáhlou rekonstrukcí budovy, která se stala její současnou podobou. V roce 2019 se v době hlavních prázdnin uskutečnila také celková rekonstrukce školní kuchyně.

Moderní budovu mateřské školy obklopuje dominanta celého objektu, čímž se stala pestrá, členitá a podnětná zahrada vybavená rozmanitými dřevěnými herními prvky s rozsáhlými prostory pro volnou hru dětí, pískovišti, užitkovou zahrádkou, která se neobejde bez péče malých zahradníků a přírodním jezírkem, které tvoří celkovou atmosféru ryzí přírody v centru městské části. Součástí objektu mateřské školy je také dětský domov Domino a domov se zvláštním režimem „Petrklíč“.

Mateřská škola se pyšní také svou výjimečnou polohou, která se nachází v těsné blízkosti lesů, Boleveckých rybníků, naučných stezek a dalších zajímavých přírodních míst jako jsou např.: vrch Krkavec s rozhlednou, Petrovské jeskyně, Kolomazná pec, Arboretum Sofronka, strom „Troják“ a jiné, které můžeme s dětmi během školního roku navštěvovat a objevovat tak krásu přírody v jakémkoliv ročním období.