Aktuality

Rozhodnutí o omezení provozu

V pátek 18.11.2022 bude provoz mateřské školy omezen z důvodu nízkého zájmu o docházku. Provoz bude zajištěn na pavilonu A ve třídě 1.A Ovečky. Provozní doba zůstává nezměněna.

Rozhodnutí o omezení provozu MŠ


Oslava 40. výročí naší MŠ

Srdečně Vás zveme na oslavu 40. výročí založení naší mateřské školy, která se bude konat 21.10.2022 od 16.00H. Těšíme se na Vás!

Plakát 40. výročí


Rozdělení dětí do tříd ve školním roce 2022/23

Seznamy s rozdělením dětí do jednotlivých tříd pod přidělenými variabilními symboly naleznete níže v odkazu.

Rozdělení dětí do tříd 2022/23


Prázdninový provoz

Prázdninový provoz pro závazně přihlášené děti z 90. a 81. MŠ bude probíhat na pavilonu B, ve třídě 1.B Ježci a 2.B Zajíci, vstupní branka od Nýřanské ulice. Seznamy s rozdělením dětí do tříd budou vždy vyvěšeny na vstupních dveřích do pavilonu. Prázdninová provozní doba MŠ od 1.8. do 31.8.2022 je 6.00 – 16.00H.


Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 в дитячих садках ВСТАНОВЛЕНИХ МІСТОМ ПЛЗЕНЬ/
Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 NA MŠ ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM PLZEŇ

Більше інформації тут /Informace k zápisům Заява про вступ/ Žádost o přijetí


Výsledky zápisů na školní rok 2022/23

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2022.


Běh pro čtyři nožičky kolem naší školičky

Rádi bychom Vás pozvali na mini sportovní odpoledne dne 31.5.2022 v 16 hodin u naší 90. mateřské školy. Hlavní disciplínou bude nezávodní běh kolem školky ve dvojici s vaším dítkem. Součástí jsou také doplňkové sportovní disciplíny.

Těšíme se na Vás!


Informace o zápisech

Sběr žádostí o přijetí do MŠ proběhne v ředitelně školy v termínech:

Středa    4.5.   8.00 – 12.00H     a    13.00 – 16.30H

Čtvrtek   5.5.  8.00 – 12.00H     a    13.00 – 15.00H

Žádáme o využití rezervačního systému umístěného na stránkách: https://mszapis.plzen-edu.cz/rezervacni-system

Více informací ZDE


Noc s Andersenem

Zveme všechny předškoláky na přespání ve školce, které se bude konat v pátek 1.4.2022. Začátek této akce je v 17:30 hod. každá předškolní třída bude na svém pavilonu. Tématem noci je Zahrada od J. Trnky, na jejíž motivy budeme hrát spoustu her, tvořit a závěrem večera bude velká noční hra v celém areálu MŠ. S sebou si vezměte jídlo na společnou večeři a snídani, kartáček na zuby, mazlíka na spaní a dobrou náladu.

Vyzvedávání dětí proběhne 2.4.2022 ráno mezi 8:00-8:30 hod. Těšíme se na Vás!

Mgr. Kristýna Bílková

Ředitelka školy


Zápisy do MŠ na školní rok 2022/23

Základní informace o zápisech do MŠ na školní rok 2022/23, včetně možnosti vyplnění přihlášky, najdete na stránkách mszapis.plzen.eu .

Mgr. Kristýna Bílková

Ředitelka školy


Den otevřených dveří

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří, který se uskuteční 24.3.2022 od 10:00 – 11:30 a od 15:00 – 16:00 na pavilonu J ve třídě Berušek a Veverek.

Mgr. Kristýna Bílková

Ředitelka školy


Setkání se zástupci základních škol

Zveme všechny rodiče našich předškoláků – budoucích prvňáčků na setkání se zástupci okolních základních škol. Setkání se koná v úterý 8.3.2022 v naší 90. mateřské škole. Od 15:00h na pavilonu J, ve třídě Veverek a od 15:45h na pavilonu A, ve třídě Myšek. Představí se 1. základní škola Plzeň, Bolevecká základní škola, Gymnázium a základní škola Františka Křižíka a Základní škola při FN Plzeň.

Mgr. Kristýna Bílková

Ředitelka školy


Provoz MŠ o jarních prázdninách

Vážení rodiče, zákonní zástupci, provoz o jarních prázdninách v mateřské škole je na pavilonu J ve třídě Berušek a Veverek.

Mgr. Kristýna Bílková

Ředitelka školy


Výskyt onemocnění Covid 19 ve třídě 2.B Zajíci

Vážení rodiče, zákonní zástupci, informujeme Vás o výskytu Covid 19 ve třídě 2.B Zajíci. V karanténě jsou děti, které byly přítomné v MŠ 24.-25.1. 2022. Karanténa trvá vždy 5 dní od posledního kontaktu s nakaženým. Sledujte zdravotní stav svých dětí a v případě výskytu jakýchkoliv příznaků zůstaňte doma a zvažte preventivní testování Vašeho dítěte, řiďte se dle všeobecně platných pokynů MZČR. Pro ostatní děti bude zajištěn provoz ve zbylých třídách dle aktuální situace v MŠ.

Mgr. Kristýna Bílková

Ředitelka školy


Výskyt onemocnění Covid 19 ve třídě 1. J Berušky, 1.B Ježci a 2.A Myšky

Vážení rodiče, zákonní zástupci, informujeme Vás o výskytu Covid 19 ve třídě 1.J Berušky, ve třídě 1.B Ježci a ve třídě 2.A Myšky. V karanténě jsou děti ze třídy 1.J, které byly přítomné v MŠ 19. – 21.1. a děti ze třídy 1.B a 2.A, které byly přítomné v MŠ 21.1. . Karanténa trvá vždy 5 dní od posledního kontaktu s nakaženým. Sledujte zdravotní stav svých dětí a v případě výskytu jakýchkoliv příznaků zůstaňte doma a zvažte preventivní testování Vašeho dítěte, řiďte se dle všeobecně platných pokynů MZČR. Pro ostatní děti bude zajištěn provoz ve zbylých třídách dle aktuální situace v MŠ.

Mgr. Kristýna Bílková

Ředitelka školy


Výskyt onemocnění Covid 19 v MŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci, informujeme Vás o výskytu Covid 19 v MŠ. V karanténě je třída 2.J Veverky a jednotlivci ze třídy 1.J Berušky. Karanténa bude trvat minimálně do 24.1.2022 včetně. Sledujte zdravotní stav svých dětí a v případě výskytu příznaků zůstaňte doma a zvažte preventivní testování Vašeho dítěte, řiďte se dle všeobecně platných pokynů MZČR.

Mgr. Kristýna Bílková

Ředitelka školy


Školkovné za rok 2021

Vážení zákonní zástupci,

potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole za rok 2021 budou vydávat třídní učitelky na jednotlivých třídách od 20.1.2022 na základě vyplnění žádosti.

Mgr. Kristýna Bílková

Ředitelka školy


21.12.2021 Výskyt onemocnění Covid 19 v MŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci, informujeme Vás o výskytu Covid 19 v MŠ.

V karanténě je třída 2.B Zajíci a jednotlivci ze třídy 1.B Ježci. Karanténa bude trvat minimálně do 24.12.2021 včetně. Sledujte zdravotní stav svých dětí a v případě výskytu příznaků zůstaňte doma a zvažte preventivní testování Vašeho dítěte, řiďte se dle všeobecně platných pokynů MZČR.

Mgr. Kristýna Bílková

Zástupce statutárního orgánu

90.MŠ Plzeň


03.09.2021 Důležité upozornění!

Od 6. 9. – 10. 9. bude probíhat rekonstrukce chodníku u pavilonu J, vstup pro třídy Berušky a Veverky. Vchod od parkoviště a branka budou z tohoto důvodu zcela uzavřeny. Využívejte proto branku u pavilonu A (spodní vchod – třídy Ovečky, Myšky) a boční vchod do pavilonu J, přístupný ze zahrady MŠ. Vyzvedávat děti po obědě bude možné v čase 12,15H – 12,45H, mimo tento čas bude pavilon uzamčen. Odpoledne vyzvedávejte děti nejdříve od 14,30H na zahradě MŠ v případě příznivého počasí, případně vždy kontaktujte paní učitelky pomocí třídního telefonu, které zajistí odemčení dveří.

Děkujeme za pochopení. Odměnou za trpělivost nám bude krásný barevný chodník s aktivizujícími prvky.

Mgr. Kristýna Bílková
zástupce statutárního orgánu
90. MŠ Plzeň


24.08.2021 Seznamy dětí ve školním roce 2021/22

Děti jsou v seznamech uvedeny pod přidělenými variabilními symboly a pro kontrolu doplněny o iniciály dítěte.

Seznam dětí

Mgr. Kristýna Bílková
zástupce statutárního orgánu
90. MŠ Plzeň


01.08.2021 Poprvé do MŠ…

Vážení rodiče,

už se moc těšíme na setkání s Vámi a s Vašimi dětmi ve středu 1. září.

Abyste si společně užili léto v klidu a v pohodě, bez obav a starostí navíc, dovolte mi předat Vám několik informací, jak se na vstup do mateřské školy nejlépe připravit a co s sebou do školky budete potřebovat.

Naše mateřská škola má provoz od 6:00H ve třídě 1.J Berušky, od 6:30H jsou v provozu všechny pavilony – vždy jedna označená třída a od 7:00H jsou v provozu všechny třídy, kde Vás přivítají Vaše paní učitelky.

Co si přinést do MŠ
10 dobrých rad

Mgr. Kristýna Bílková
zástupce statutárního orgánu
90. MŠ Plzeň


01.08.2021 Opatření při návratu dětí ze zahraničí

Vážení zákonní zástupci, vzhledem k vydanému Mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN ze dne 2. 7. 2021, platného ke dni 9. 7. 2021 vezměte, prosím, v potaz tyto informace.

Pro zákonné zástupce platí povinnost informovat mateřskou školu o cestách do zahraničí přesahující 12H a 24H v případě sousedních zemí.

Mateřská škola nesmí umožnit přítomnost dětí po návratu ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy po dobu 7 dnů a po dobu 10 dnů při návratu ze zemí s extrémním rizikem nákazy.

Aktuální seznam zemí podle míry rizika nákazy můžete sledovat na stránkách mmcr.

Děkujeme za dodržování tohoto opatření v zájmu zdraví dětí a personálu mateřské školy!

Mgr. Kristýna Bílková
zástupce statutárního orgánu
90. MŠ Plzeň


01.08.2021 Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2021/2022

Pro školní rok 2021/2022 je stanovena úplata za předškolní vzdělávání ve výši 687,-Kč měsíčně.

Proto žádám zákonné zástupce dětí, aby upravili své trvalé příkazy s platností od 1.9. 2021 do 31.8. 2022 se splatností vždy 10. dne v měsíci.

Bezúplatně je předškolní vzdělávání poskytováno dětem narozeným od 1.9.2015 do 31.8.2016 a dětem s uloženým odkladem školní docházky.

Prosím o včasnou úpravu výše úplaty na nový školní rok!

Mgr. Kristýna Bílková
zástupce statutárního orgánu
90. MŠ Plzeň