Aktuality


21.12.2021 Výskyt onemocnění Covid 19 v MŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci, informujeme Vás o výskytu Covid 19 v MŠ.

V karanténě je třída 2.B Zajíci a jednotlivci ze třídy 1.B Ježci. Karanténa bude trvat minimálně do 24.12.2021 včetně. Sledujte zdravotní stav svých dětí a v případě výskytu příznaků zůstaňte doma a zvažte preventivní testování Vašeho dítěte, řiďte se dle všeobecně platných pokynů MZČR.

Mgr. Kristýna Bílková

Zástupce statutárního orgánu

90.MŠ Plzeň


03.09.2021 Důležité upozornění!

Od 6. 9. – 10. 9. bude probíhat rekonstrukce chodníku u pavilonu J, vstup pro třídy Berušky a Veverky. Vchod od parkoviště a branka budou z tohoto důvodu zcela uzavřeny. Využívejte proto branku u pavilonu A (spodní vchod – třídy Ovečky, Myšky) a boční vchod do pavilonu J, přístupný ze zahrady MŠ. Vyzvedávat děti po obědě bude možné v čase 12,15H – 12,45H, mimo tento čas bude pavilon uzamčen. Odpoledne vyzvedávejte děti nejdříve od 14,30H na zahradě MŠ v případě příznivého počasí, případně vždy kontaktujte paní učitelky pomocí třídního telefonu, které zajistí odemčení dveří.

Děkujeme za pochopení. Odměnou za trpělivost nám bude krásný barevný chodník s aktivizujícími prvky.

Mgr. Kristýna Bílková
zástupce statutárního orgánu
90. MŠ Plzeň


24.08.2021 Seznamy dětí ve školním roce 2021/22

Děti jsou v seznamech uvedeny pod přidělenými variabilními symboly a pro kontrolu doplněny o iniciály dítěte.

Seznam dětí

Mgr. Kristýna Bílková
zástupce statutárního orgánu
90. MŠ Plzeň


01.08.2021 Poprvé do MŠ…

Vážení rodiče,

už se moc těšíme na setkání s Vámi a s Vašimi dětmi ve středu 1. září.

Abyste si společně užili léto v klidu a v pohodě, bez obav a starostí navíc, dovolte mi předat Vám několik informací, jak se na vstup do mateřské školy nejlépe připravit a co s sebou do školky budete potřebovat.

Naše mateřská škola má provoz od 6:00H ve třídě 1.J Berušky, od 6:30H jsou v provozu všechny pavilony – vždy jedna označená třída a od 7:00H jsou v provozu všechny třídy, kde Vás přivítají Vaše paní učitelky.

Co si přinést do MŠ
10 dobrých rad

Mgr. Kristýna Bílková
zástupce statutárního orgánu
90. MŠ Plzeň


01.08.2021 Opatření při návratu dětí ze zahraničí

Vážení zákonní zástupci, vzhledem k vydanému Mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN ze dne 2. 7. 2021, platného ke dni 9. 7. 2021 vezměte, prosím, v potaz tyto informace.

Pro zákonné zástupce platí povinnost informovat mateřskou školu o cestách do zahraničí přesahující 12H a 24H v případě sousedních zemí.

Mateřská škola nesmí umožnit přítomnost dětí po návratu ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy po dobu 7 dnů a po dobu 10 dnů při návratu ze zemí s extrémním rizikem nákazy.

Aktuální seznam zemí podle míry rizika nákazy můžete sledovat na stránkách mmcr.

Děkujeme za dodržování tohoto opatření v zájmu zdraví dětí a personálu mateřské školy!

Mgr. Kristýna Bílková
zástupce statutárního orgánu
90. MŠ Plzeň


01.08.2021 Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2021/2022

Pro školní rok 2021/2022 je stanovena úplata za předškolní vzdělávání ve výši 687,-Kč měsíčně.

Proto žádám zákonné zástupce dětí, aby upravili své trvalé příkazy s platností od 1.9. 2021 do 31.8. 2022 se splatností vždy 10. dne v měsíci.

Bezúplatně je předškolní vzdělávání poskytováno dětem narozeným od 1.9.2015 do 31.8.2016 a dětem s uloženým odkladem školní docházky.

Prosím o včasnou úpravu výše úplaty na nový školní rok!

Mgr. Kristýna Bílková
zástupce statutárního orgánu
90. MŠ Plzeň