Berušky

Třídní vzdělávací plán se nazývá Beruška v korunách stromů. 

Průvodcem na cestě ekologickou výchovou je Beruška, která bydlí v koruně stromů a ukazuje svět kolem nás. Provází nás všemi integrovanými bloky, od podzimu do léta. Snadná dostupnost přírody umožňuje dětem pravidelné procházky nejen do lesa, ale i do nejbližšího okolí. Děti se tak seznamují se svým okolím, s přírodními materiály, orientací ve venkovním prostoru, s volně žijícími živočichy, rostlinami, stromy.,..

Třída Berušek se nachází na pavilonu J a je svým vybavením určena pro děti od dvou do čtyř let.

Třídní učitelky:
Karla Denková
Bc. Veronika Ottová
Asistent pedagoga: Iveta Baránková

Třídní telefon:
+420 720 653 472

 


AKTUALITY TŘÍDY:


 

Věková skupina : 2-4
Kapacita třídy : 22
Provozní doba : 06:00 - 15:30