Veverky

Třída Veverek je v letošním roce třídou smíšenou, s převahou předškolních dětí, která se specializuje na organizaci vzdělávání založené na principech vzdělávacího programu Začít spolu. Třída je členitě rozdělena do vzdělávacích koutků, tzv. center aktivit, v nichž probíhá řízené vzdělávání nebo spontánní hra dětí. Ve větší míře zařazujeme výtvarnou tvorbu, zpěv a hudebně-pohybové hry. Třída má vlastní jídelnu a hernu využívanou zejména ke sportovním aktivitám dětí a nachází se s v prvním podlaží pavilonu J.

Třídní učitelky:
Mgr. Kristýna Bílková
Jana Konopásková
Asistent pedagoga: Bc. Olga Nemesh

Třídní telefon:
+420 720 653 410

 


AKTUALITY TŘÍDY:


 

Věková skupina : 5-7
Kapacita třídy : 22
Provozní doba : 07:00 - 16:00