Myšky

Třída Myšek se zaměřuje na vzdělávání dětí ve věku od pěti do sedmi let, které se připravují na vstup do základní školy. Třída je součástí pavilonu A a nachází se v prvním podlaží. V této třídě je zajištěna i asistence pedagoga dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Třída se člení na přední část herny a jídelny a zadní část určenou ke sportovním aktivitám a odpolednímu odpočinku dětí.

Naše třída se stará o bylinkovou zahrádku na školní zahradě. Zaměřujeme se na turistické a sportovní aktivity, enviromentální aktivity a hudebně pohybové činnosti.

Třídní učitelky:
Šárka Tomešová
Martina Jirků
Asistent pedagoga: Petra Nádeníková

Třídní telefon:
+420 721 024 173

 


AKTUALITY TŘÍDY:


Věková skupina : 5-7
Kapacita třídy : 23
Provozní doba : 07:30 - 16:30