Ježci

Třídní vzdělávací plán se nazývá Bodlinka s Dupálkem objevují svět.
S Bodlinkou a Dupálkem se budeme toulat světem, přirozenou cestou poznávat a pozorovat proměny v přírodě, zahradničit na zeleninových, bylinkových a květinových záhoncích, rozvíjet spolupráci a pocit sounáležitosti tak, abychom se ve třídě cítili spokojeně a bezpečně.

Třída Ježků se nachází v přízemí pavilonu B a je svým vybavením určena pro malé děti ve věku od tří do čtyř let.

Třídní učitelky:
Bc. Veronika Čížková
Bc. Veronika Vomáčková
Věra Kordošová

Třídní telefon:
+420 720 335 847

 


AKTUALITY TŘÍDY:


 

Věková skupina : 3-4
Kapacita třídy : 24
Provozní doba : 06:30 - 15:30